Biografie / Projecten

Paul van Lunteren           Wetenschapper en publicist

Over mijzelf...

 

Mijn wieg stond in Arnhem, waar ik opgroeide en het gymnasium volgde. Belangstelling voor geschiedenis zat er al vroeg in, zodat de keuze voor een studie geschiedenis aan de Radboud Universiteit Nijmegen niet als een verrassing kwam. Binnen de studie specialiseerde ik mij in politieke geschiedenis en daarnaast volgde ik vakken in kunstgeschiedenis en de Spaanse cultuurkunde.


Geschiedenis draait om meer dan jaartallen en historische figuren. Persoonlijk heb ik de voorkeur voor een geschiedbeoefening waarin één persoon of groep centraal staat en hun levens worden verbonden aan de grotere gebeurtenissen in hun tijd. Op die manier worden relaties gelegd en wordt geschiedenis dieper en betekenisvoller. 


In 2015 begon ik met een studie theologie aan de Protestantse Theologische Universiteit, die ik vanaf 2018 voortzette aan de Radboud Universiteit Nijmegen en in de zomer van 2020 summa cum laude voltooide.


Theologie draait om het diepere van de mens, namelijk gevoelens, verwachtingen, maar ook aarzelingen en twijfels. In dat alles betrekt God zich ook in het leven van mensen. Mijn voorliefde voor geschiedenis vloeit samen in de theologie en wordt dan kerkgeschiedenis. Ook bij kerkgeschiedenis kan het gaan over de persoonlijke levens van christenen in hun eigen tijd en omgeving. Het historisch onderzoek naar christenen en geloofsgemeenschappen brengt dit voor het voetlicht.


Zowel bij geschiedenis en theologie zijn historische bronnen noodzakelijk, die veelal in archieven liggen. Sinds enkele jaren ben ik ook werkzaam in de archiefsector. In september 2021 begon ik de studie archivistiek aan de Vrije Universiteit Brussel, die ik in juni 2023 afrondde.

 

Sinds 2013 treed ik met enige regelmaat op als spreker tijdens lezingen of symposia. Daarnaast ga ik vanaf 2018 als gastvoorganger voor in kerkelijke samenkomsten. 

 

Voor een uitgebreider CV kijkt u op LinkedIn.

Paul van Lunteren


Historicus MA

Docent Vo MA

Theoloog MA

Archivaris MA

PROJECTEN


Biografie Van Starkenborgh (project loopt sinds 2021)

Momenteel werk ik aan één groot project en dat is een biografische studie over

Tjarda van Starkenborgh Stachouwer, de laatste gouverneur-generaal van

Nederlands-Indië. Het is de intentie om in 2024 een biografie het licht te laten zien.

(Foto ontleend aan Biografisch Woordenboek van Nederland 1 uit 1979)


Andere thema's

Verder houd ik me bezig met een aantal onderwerpen, variërend van lokaal-historische tot nationale en internationale. Heel concreet werk ik momenteel aan:


1. de omzetting van mijn scriptie geschiedenis over Georg ritter von Schönerer naar een Duitstalig artikel

2. de omzetting van mijn scriptie theologie naar een artikel. Deze scriptie ging over de beeldvorming van zendelingen op Noord-Celebes ten aanzien van de islam aan het begin van de twintigste eeuw

3. een artikel over het ontstaan van mijn eigen vroegere basisschool in Arnhem-Zuid (gesloopt in 2021).